SLOT Xếp hạng tổng cược _ Nhận thêm 50% phần thưởng.

-Tên hoạt động: Dragon Bao Bao Xếp hạng tổng cược
-Máy hoạt động: Dragon Bao Bao
– THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: ngày 4 tháng 7 lúc 12:00 ~ ngày 9 tháng 7 lúc 12:00h
– QUY TẮC HOẠT ĐỘNG: Trong thời gian hoạt động tích lũy điểm cược trên máy slot (Dragon Bao Bao) trên nền tảng, 5 người chơi đứng đầu sẽ được nhận thưởng và nhận thêm 50% phần thưởng.
– PHƯƠNG THỨC THÔNG BÁO: Sau khi sự kiện kết thúc vào lúc (12h00 trưa ngày 9 tháng 7) sẽ thông báo danh sách xếp hạng người chơi.
– PHƯƠNG THỨC NHẬN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN NHẬN THƯỞNG: Phần thưởng 50% sẽ được hệ thống tự động gửi vào [hộp thư], Người chơi vui lòng bắt đầu nhận thưởng từ chiều 3:00 ngày 9 tháng 7, đến ngày 16 tháng 7 lúc 23:59.

XIN LƯU Ý:
1, Trong thời gian hoạt động, người chơi đặt cược vào máy hoạt động được chỉ định mới có thể tích lũy cược, các trò chơi khác thì không thể tích lũy.
2, THÔNG BÁO THƯỞNG XẾP HẠNG: Vui lòng nhấn vào ICON bản xếp hạng để nhận thưởng.
3, Người chơi vui lòng đến hộp thư (góc trên bên phải sảnh game) để nhận phần thưởng trước thời hạn, Nếu quá hạn thì phần thưởng sẽ bị hủy bỏ.